داده رایانش ابری پردیس

ساختار یک تیمِ BIG Data

اعضای تشکیل دهنده ساختار یک تیمِ BIG Data:

  • کارشناس نرم افزار

  • طراح Big Data

  • تحلیل گر سیستم های کامپیوتری

  • تحلیل گر کسب و کار

    big data dream team

برچسب ها: ساختار تیم big data, تحلیل گر کسب و کار, business analyst, تحلیل گر سیستم های کامپیوتری, computer systems analyst, طراح big data, big data architect, کارشناس نرم افزار, software engineer, Big Data