داده رایانش ابری پردیس

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

به یک موسیقی گوش نواز کلاسیک که توسط هوش مصنوعی به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته شده گوش فرا دهید:

 

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

 کامپیوتر بعد از آنکه الگوهایی را که منحصر به موسیقی شوپن هستند را یاد گرفت، یک قطعه کاملا جدید ایجاد کرد!