ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

به یک موسیقی گوش نواز کلاسیک که توسط هوش مصنوعی به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته شده گوش فرا دهید:

 

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

 کامپیوتر بعد از آنکه الگوهایی را که منحصر به موسیقی شوپن هستند را یاد گرفت، یک قطعه کاملا جدید ایجاد کرد!

برچسب ها: موسیقی شوپن, موسیقی کلاسیک, موسیقی, deep learning, انقلاب یادگیری عمیق, یادگیری عمیق, هوش مصنوعی, Artificial Intelligence