داده رایانش ابری پردیس

فعال کردن SSH بر روی ESXi

برای فعال کردن SSH بر روی سرور ESXi به دو روش می توان عمل کرد. روش اول به صورت مستقیم روی سرور ESXi و روش دوم از طریق vSphere Client که سعی می کنیم در این مطلب به هر دو روش بپردازیم.

ssh

برای فعال کردن SSH از طریق خود سرور ESXi:

برای تنظیمات F2 را می زنید و کلمه و رمز ورود را وارد می کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.18.40-300x190

در این مرحله Troubleshooting Options را انتخاب می کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.20.23-300x187

روی قسمت Remote Tech Support SSH رفته و آن را Enable کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.20.40-300x189

فعال کردن SSH از طریق vSphere Client:

ابتدا به وسیله vSphere Client به سرور خود متصل می شوید. سپس روی Configuration Tab کلیک می کنید.

1

Security profile را انتخاب می کنید.

2

به قسمت Properties می روید.

3

Remote Tech Support SSH را انتخاب می کنید.

4

Options را انتخاب می کنید و سپس Startup Policy را استارت می کنید.

5

سرویس SSH روی سرور ESXi فعال شده است.

برچسب ها: SSH, Remote Tech Support, Security Profile, Troubleshooting, vSphere Client, ESXi, vSphere, Security, Startup Policy