خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

با توجه به محدودیت های ارائه سرویس های مبتنی بر بستر مخابراتی، شرکت انتقال داده های آسیاتک اقدام به ارائه خدمات پهنای باند اشتراکی ثابت بر بستر وایرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، در نقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده، پایه، کابل و اکسس پوینت) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد.