معرفی مدل Aruba AP-103

سری ACCESS POINTهای 103 ARUBA OMNIACCESS مقرون بصرفه با پوشش دو بانده در تراکم پایین هستند.
Access Pointsهای سری OmniAccess 103 شرکت Aruba دارای بهترین عملکرد Wi-Fi و کمترین تداخل با دیگر شبکه های بی سیم و شبکه تلفن همراه هستند.

معرفی مدل کنترلرهای 7000 Aruba

سری کنترلرهای Aruba 7000 باعث بهبود عملکرد سرویس های ابری و برنامه های مورد استفاده در دفاتر شعبات می شوند؛ این در حالی است که مدیریت تنظیمات، رمزنگاری و دسترس پذیری برنامه را برای اطمینان از ارائه یک سرویس پایدار فراهم می کند.