سیسکو نقص‌های جدید NTP را شناسایی کرد

هم رسان: سیسکو، شش آسیب پذیری جدید در پروتکل زمان شبکه (NTP) را تشخیص داده که به مجرمان اینترنتی اجازه می‌دهد به سادگی حملات محروم سازی از سرویس یا DDoS را راه اندازی و یا از تنظیم زمان صحیح سیستم‌ها جلوگیری کنند.

انتخاب Open-E DSS V7 توسط کارشناسان شرکت Cisco

واحد تحقیق و توسعه شرکت سیسکو به دنبال راه حلی کاملاً سازمانی در سطح NAS/SAN بود که بتواند در بستر تکنولوژی موبایل به تست محصولات خود بپردازد. این راه حل احتیاج داشت که ویژگی هایش قابل اطمینان، کامل و انعطاف پذیر باشد. راه حل پیشنهادی اول استفاده از FreeNAS و دیگر محصولات تجاری مانند NetApp و EMC بود.