• نحوه کار و آشنایی با IOmeter - بخش دوم

    این دومین قسمت از مجموعه تست عملکرد SSD است.در قسمت قبل، از حافظه فلش به طور کلی صحبت کردیم.

  • نحوه کار و آشنایی با IOmeter - بخش اول

    یکی از مهم ترین ابزار جهت تست سرعت I/O در Storage نرم افزار رایگان IOmeter می باشد. اما برای اجرای آن و گرفتن تست مورد نظر باید تنظیمات مورد نظر بر روی این نرم افزار به درستی انجام شود تا نتایج ارایه شده، قابل استناد باشد.
    در این مجموعه مقالات با کارکرد دیسک های SSD آشنا خواهیم شد و در ادامه خواهیم توانست خروجی مورد نیاز خود را از نرم افزار دریافت کنیم.