معرفی مدل کنترلرهای 7000 Aruba

سری کنترلرهای Aruba 7000 باعث بهبود عملکرد سرویس های ابری و برنامه های مورد استفاده در دفاتر شعبات می شوند؛ این در حالی است که مدیریت تنظیمات، رمزنگاری و دسترس پذیری برنامه را برای اطمینان از ارائه یک سرویس پایدار فراهم می کند.