داده رایانش ابری پردیس

نسخه های آزمایشی سرویس ویدئو کنفرانس YekVC

درخواست خود را جهت دریافت سرویس های آزمایشی با تعداد کاربری 5، 10 و 15 به مدت 15 روز با استفاده نامحدود در طول دوره، ثبت کنید.
کارشناسان شرکت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت. زمان آغاز طول دوره از زمان ارسال ایمیل فعال سازی برای شما در نظر گرفته خواهد شد.

نسخه های آزمایشی سرویس ویدئو کنفرانس YekVC

برچسب ها: کنفرانس چند جانبه, video conference, سامانه جلسات ابری, ویدئو کنفرانس, yekvc, رایانش ابری, Cloud, Cloud Computing