مطلب منتخب

محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

 

 

محدودیت هایی که در قسمت های زیر می آید محدودیت های تست شده و توصیه شده را بیان می کند و به طور کامل توسط VMware پشتیبانی می شود.
2. محدودیت های ESXi Host
محدودیت های ESXi host: محدودیت های پردازش، حافظه، ذخیره سازی، محدودیت های Networking، محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool و محدودیت گرافیک ESXi را نشان می دهد. 
در مطلب گذشته به شرح محدویت های حافظه و ذخیره سازی پرداختیم در این قسمت محدودیت های Networking، محدودیت های (حداکثر ظرفیت) کلاستر و Resource Pool و محدودیت گرافیک ESXi توضیح داده می شوند.

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ در شهر اراک برگزار شد

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ در شهر اراک برگزار شد

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ در سالن پارس محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی و در فضایی به وسعت ۵۰۰۰ مربع از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ مهرماه برگزار شد.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

محدودیت های vSphere 6.5- بخش سوم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

محدودیت های vSphere 6.5- بخش دوم

وقتی تجهیزات مجازی و فیزیکی خود را انتخاب و پیکربندی می کنید، باید به محدودیت های تعیین شده توسط VMware vSphere 6.5 نیز توجه کنید.

مشتریان ما

  • Fannavary-Ettelaat
  • Saip
  • Tehran
  • Shazand
  • boors
  • Ikia Airport
  • Khargpetrochemical
  • Sandogh Bazneshaste
  • Vezarat Rah
  • Naft Pasargad