رضایت نامه پتروشیمی آبادان بابت طراحی و اجرای پروژه دیتاسنتر مبتنی بر Open-E DSS V7

رضایت نامه پتروشیمی آبادان بابت پروژه دیتاسنتر مبتنی بر Open-E DSS V7

شرکت داده رایانش ابری پردیس پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه دیتاسنتر مبتنی بر سیستم عامل Open-E DSS V7 در دیتاسنتر پتروشیمی آبادان موفق به کسب لوح تقدیر از آن سازمان محترم شد.