رضایت نامه پتروشیمی اراک بابت اجرای موفقیت آمیز پروژه جداسازی اینترنت از شبکه سازمان

رضایت نامه شرکت پتروشیمی اراک

پس از اجرای پروژه موفقیت آمیز جداسازی شبکه اینترنت از شبکه سازمان در پتروشیمی اراک (شازند) در تاریخ اردیبهشت ماه سال 91 و تایید مراتب امر توسط کارشناسان آن سازمان محترم مبنی بر امنیت و انعطاف پذیری راهکار مذکور، این شرکت موفق به دریافت رضایت نامه ی کاری از این مجموعه نفتی گردید.
رضایت نامه بانک صادرات استان مرکزی

رضایت نامه بانک صادرات استان مرکزی

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه خود در بانک صادرات استان مرکزی موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.
رضایت نامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

رضایت نامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه خود در شرکت سهامی برق منطقه ای باختر موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.
رضایت نامه انستیتو تغذیه وابسته به دانشگاه شهید بهشتی

رضایت نامه انستیتو تغذیه وابسته به دانشگاه شهید بهشتی

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی اجرای موفقیت آمیز پروژه خود در انستیتو تغذیه وابسته به دانشگاه شهید بهشتی موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.