داده رایانش ابری پردیس

وبینار آموزشی رایگان امنیت ایمیل با استفاده از Symantec Messaging Gateway

وبینار آموزشی رایگان امنیت ایمیل با استفاده از Symantec Messaging Gateway

امروزه استفاده مکرر از ایمیل در بین کاربران باعث شده تا این ابزار کاربردی به اولین هدف هکرهایی تبدیل شود که قصد دارند امنیت شما را به خطر بیاندازند. اتخاذ گسترده راهکارهای امنیتی برای ایمیل ها موجب شده است تا مهاجمان به دنبال روش های پیچیده تر برای نفوذ به سازمان ها باشند.