12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دهم

مانیتور نمودن عملکرد ذخیره سازها

در اوایل کار مجازی سازی، دو گزینه پردازش و حافظه جزء مهمترین تنگناهایی بودند که به طور عمده بر عملکرد سیستم تأثیر گذار بودند. تعیین توان پردازش کافی برای هر ماشین مجازی جزء مواردی بود که توسط مدیر هر شبکه مجازی در اولویت قرار می گرفت.

Windows Server Active Directory

اما امروزه ذخیره سازها به عنوان اساسی ترین منبع که سبب پایین آمدن کارآیی سیستم خواهند شد شناخته شده اند. اینگونه پایین آمدن کارآیی سیستم می تواند ناشی از پیکربندی غیر صحیح و یا ارتباطات نادرست باشد. هنگامی که Domain Controllerهای مجازی شده نیازی به ذخیره سازهایی با کارایی بالا ندارند، مانیتور نمودن IOPS (تعداد درخواست های خواندن و نوشتن در هر ثانیه) در مقابل ارتباطات ذخیره ساز جهت مدیریت کارآیی سیستم بسیار مهم است. حتی اگرچه Domain Controller شما به سریع ترین دیسک های دنیا نیاز نداشته باشد ولی کارآیی دیگر Hostها و ماشین های مجازی موجب ایجاد مشکلاتی برای شما خواهد شد. تنها با مانیتور نمودن رفتار ذخیره سازها می توانیم مشکلاتی از این قبیل را پیدا و درصدد حل آن ها برآییم.