داده رایانش ابری پردیس

معرفی روش Partitioning

در دومین بخش از سرویس های قابل ارائه بر روی پایگاه داده ORACLE به تشریح روش Partitioning خواهیم پرداخت.

معرفی روش Partitioning

در این راهکار جداول خیلی بزرگ و حجیم خود را به چندین بخش جداگانه شکسته و اطلاعات هر بخش را به طور مجزا در یک Tablespace نگهداری می نماییم. این امر باعث می گردد که اطلاعات جداول بزرگ تقسیم بندی شده و در نتیجه سرعت بازیابی اطلاعات افزایش یابد.
همچنین می توان با استفاده از این امکان، اطلاعات تقسیم بندی شده یا گروه بندی شده یک جدول را که در یک پارتیشن قرار گرفته اند بصورت جداگانه مدیریت کرد. مثلا بتوان آنها را Read Write ،Read only ،Online ،Offline نمود و یا اینکه به طور جداگانه از آنها پشتیبان گیری نمود و یا آنها را Recover نمود.

مزایای Partitioning:

1. کاهش I/O با توجه به چند تکه کردن جداول و به تبع آن ایندکس ها در جهت بالا بردن کارایی سیستم.
2. بالا بردن میزان پایداری سیستم، اگر یک پارتشن از یک جدول در دسترس نباشد بقیه اطلاعات جدول در دسترس می باشد.
3. امکان آرشیو کردن یک یا چند پارتیشن جدول جهت کاهش حجم عملیات پشتیبان گیری.
4. امکان پشتیبان گیری از یک یا چند پارتیشن جدول به طور مجزا.
5. امکان عدم در دسترس یا دسترس قراردادن یک یا چند پارتیشن جدول به طور مجزا.
6. امکان کوچکتر کردن جداول بزرگ به چندین بخش برای مدیریت ساده تر.